Zoom BOG371SYY-zzH_vwmX5JtorEsS4tr65hSamu2In1UOyWyeFhYsh_cojRsjyO8qOHAQPZb2xK35OsHt9i3RYD3f3PeO1BW4SSbMMfv9sPUBVDvA.jpg

Whitney Chevron Ring

$45.00

Sizes 2-9. Available in silver, 14k gold filled and 14k rose gold filled. Handmaid.

BOG371SYY-zzH_vwmX5JtorEsS4tr65hSamu2In1UOyWyeFhYsh_cojRsjyO8qOHAQPZb2xK35OsHt9i3RYD3f3PeO1BW4SSbMMfv9sPUBVDvA.jpg

Whitney Chevron Ring

$45.00